SecuPress Pro v1.4.11 – Premium WordPress Security

20/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Fait avec

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.4.11

File size: 12.8 MB

Cập nhật: 20/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Giống như nhiều Plugin bảo mật, SecuPress có rất nhiều tính năng tuyệt vời. Nhưng nó không chỉ về các tính năng, mà còn về hiệu suất, tốc độ tải, sử dụng bộ nhớ. Và ít hơn về mặt kỹ thuật, việc sử dụng một plugin được thực hiện tốt với giao diện người dùng đẹp và trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Sau đó, chúng tôi có ý định bảo mật một số lượng lớn các trang web, bạn có thể là một phần của việc này. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là bạn có một trang web bảo mật, sử dụng SecuPress hay không.

Viết một bình luận