Schema Pro v1.5.2 – Schema Markup Made Easy

06/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Schema Pro

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.5.2

File size: 1.1 MB

Cập nhật: 27/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Schema Pro v1.5.2 là một Plugin WordPress với một giao diện nhấp và chọn đơn giản, bạn có thể thiết lập đánh dấu trong vài phút. Tất cả các cấu hình đánh dấu của bạn sẽ được đặt tự động được áp dụng cho tất cả các trang và bài đăng đã chọn.

Viết một bình luận