Save Julia v1.0.2 – Donation & Fundraising Charity WordPress Theme

27/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: axiomthemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.2

File size: 15.8 MB

Cập nhật: 27/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Save Julia là một Theme từ thiện WordPress hiện đại, mới mẻ và đầy chức năng. Nó là hoàn hảo cho các tổ chức phi lợi nhuận. Chủ đề là sự lựa chọn tốt nhất cho bất kỳ công ty từ thiện, tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức gây quỹ cộng đồng nào. Ngoài ra, nó phù hợp với quyên góp, nền tảng, phòng gây quỹ, bảo vệ trẻ em & bảo vệ trẻ em, chiến dịch gây quỹ cá nhân, v.v.

Viết một bình luận