Salon Booking v3.3.7 – WordPress Plugin

20/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: wordpresschef

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.3.7

File size: 13.6 MB

Cập nhật: 08/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Salon Booking là một hệ thống đặt phòng cuộc hẹn đầy đủ và dễ dàng để giúp doanh nghiệp của bạn nhận được nhiều đặt phòng hơn trên trang web của bạn và tiết kiệm rất nhiều thời gian với các nhiệm vụ quản lý chương trình nghị sự của bạn.

Viết một bình luận