Sabai Directory v1.4.8 – WordPress Plugin

01/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: onokazu

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.4.8

File size: 2.9 MB

Cập nhật: 01/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Sabai Directory là một plugin thư mục kinh doanh cao cấp cho WordPress. Plugin có tính năng xây dựng một thư mục doanh nghiệp địa phương do cộng đồng điều khiển như Yelp.com, Google+ Địa điểm hoặc Yahoo! Địa phương.

Viết một bình luận