Rocket v2.8.1 – Creative Multipurpose WordPress Theme

25/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: dan_fisher

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.8.1

File size: 34.1 MB

Cập nhật: 09/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Rocket là một Theme WordPress được tải đầy đủ hiện đại cho các trang web Sáng tạo, Doanh nghiệp và Doanh nghiệp, Cửa hàng, Blog, Danh mục đầu tư và nhiều hơn nữa. Chủ đề có thiết kế đáp ứng được xây dựng trên Bootstrap 3, 1170px Grid.

Viết một bình luận