Restrict Content Pro v3.3.9 + Addons

26/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Restrict Content

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.3.9

File size: 3.1 MB

Cập nhật: 26/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Restrict Content Pro v3.3.9 là một plugin thành viên và trình quản lý nội dung cao cấp hoàn chỉnh cho WordPress. Với Restrict Content Pro v3.3.9 tạo một số lượng thành viên không giới hạn, bao gồm miễn phí, dùng thử và cao cấp. Quản lý thành viên và đăng ký của họ, theo dõi thanh toán, cung cấp giảm giá với hệ thống mã giảm giá hoàn chỉnh và cung cấp nội dung cao cấp, chỉ dành cho thành viên cho người đăng ký của bạn.

Viết một bình luận