Relevanssi Premium v2.5.2 – Fix Your WordPress Search

15/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Mikko

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.5.2

File size: 1.2 MB

Cập nhật: 08/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Relevanssi Premium v2.5.2 là một Plugin WordPress cung cấp cho bạn toàn quyền truy cập và toàn quyền kiểm soát, với nhiều bộ lọc và cách để làm cho Relevanssi hoạt động theo cách bạn muốn tìm kiếm của mình hoạt động.

Viết một bình luận