Rekord v1.3.5 – Ajaxify Music – Events – Podcasts Multipurpose

24/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: xvelopers

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3.5

File size: 5.8 MB

Cập nhật: 24/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Rekord là một chủ đề WordPress dựa trên bootstrap. Thích hợp cho các ban nhạc ca sĩ và quản lý sự kiện. Nó có giao diện phẳng hiện đại với các biểu tượng đường và nhiều giao diện. Chủ đề hoàn toàn Ajaxify có nghĩa là các bản nhạc sẽ tiếp tục phát ngay cả khi bạn truy cập các trang khác.

Viết một bình luận