reCAPTCHA v1.0.8 – WordPress Plugin For WooCommerce

22/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: wpeliteplugins

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.8

File size: 55.6 KB

Cập nhật: 22/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

reCAPTCHA v1.0.8 For WooCommerce cho phép bạn thêm google reCAPTCHA trên Đăng nhập, Đăng ký, Mất mẫu mật khẩu. Ngoài ra, bạn có thể đặt reCAPTCHA trên trang Checkout.

Viết một bình luận