Real Media Library v4.7.5 – Folder & File Manager

24/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: devowl

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.7.5

File size: 3.4 MB

Cập nhật: 24/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Real Media Library là một Plugin WordPress giúp bạn quản lý phương tiện truyền thông. Tổ chức hàng ngàn tệp được tải lên vào các thư mục, bộ sưu tập và phòng trưng bày. Trình quản lý tệp thực sự cho phép bạn quản lý số lượng lớn tệp như hình ảnh, video hoặc tài liệu trong WordPress.

Viết một bình luận