Real Homes v3.9.6 – WordPress Real Estate Theme

28/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: InspiryThemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.9.6

File size: 29.2 MB

Cập nhật: 28/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Real Homes là một chủ đề WordPress thủ công cho các doanh nghiệp bất động sản. Nó cung cấp thiết kế theo định hướng mục đích với hàng tấn các tính năng hữu ích mà một doanh nghiệp bất động sản có thể được hưởng lợi.

Chủ đề trình bày thông tin tài sản cho khách truy cập và tạo điều kiện cho chủ doanh nghiệp bất động sản bằng cách quản lý tài sản dễ dàng hơn.

Đội ngũ đằng sau Real Homes đang tiếp tục làm việc về các cải tiến và cải tiến của nó. Vì vậy, nó ngày càng tốt hơn với mỗi bản cập nhật.

Viết một bình luận