QuadMenu v1.8.9 – Themes Developer Mega Menu

28/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: QuadLayers

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.8.9

File size: 159 KB

Cập nhật: 28/02/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

QuadMenu v1.8.9 là một menu WordPress được thiết kế cho cả người dùng và nhà phát triển thông thường. Ý tưởng đã được đưa ra thế giới một plugin được thiết kế để đưa vào từ đầu trong các dự án chủ đề của bạn.

Viết một bình luận