Proland v1.6.4 – WordPress Product Landing Page Theme

03/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Ninetheme

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.6.4

File size: 14.9 MB

Cập nhật: 03/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Proland là một Chủ đề Trang đích Sản phẩm WordPress sáng tạo được xây dựng với HTML5 và Bootstrap được tích hợp với Paypal, Mailchimp, Email, WooCommerce và được hỗ trợ tất cả các biểu mẫu trong trình quản lý sản phẩm.

Viết một bình luận