Progress Map v5.1 – WordPress Plugin

20/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: codespacing

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.1

File size: 5.7 MB

Cập nhật: 20/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Progress Map là một plugin wordpress cho danh sách dựa trên vị trí. Mục đích là giúp người dùng có các trang web như danh sách khách sạn, danh sách bất động sản, danh sách nhà hàng, danh sách công việc, danh sách cửa hàng và nhiều hơn nữa để liệt kê các vị trí của họ trên bản đồ Google và dễ dàng điều hướng qua bản đồ bằng băng chuyền.

Viết một bình luận