Progress Ads v1.0.0 – WordPress Skippable Ads Plugin

01/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: divcoderPlugins

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.0

File size: 1.2 MB

Cập nhật: 01/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Progress Ads là một Plugin định dạng hiển thị quảng cáo theo phong cách Youtube và Mobile App ngay trên WordPress! Với plugin Progress Ads, bạn có thể tăng thu nhập dễ dàng trong khi hiển thị quảng cáo cho người dùng của mình. Với trình chỉnh sửa dễ dàng, bạn có thể hiển thị quảng cáo Adsense, video youtube, mã ngắn và nhiều hơn nữa cho người dùng của mình.

Viết một bình luận