Profile Builder Pro v3.1.2 + Addons Pack

25/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Cozmoslabs

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.1.2

File size: 3.0 MB

Cập nhật: 08/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Profile Builder Pro v3.1.2 là một Plugin WordPress dễ dàng sử dụng plugin hồ sơ để tạo đăng nhập front-end, đăng ký người dùng và chỉnh sửa biểu mẫu hồ sơ bằng cách sử dụng shortcodes.

Viết một bình luận