Product Catalog v4.4.16 – WordPress Plugin

31/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Etoile

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.4.16

File size: 6.1 MB

Cập nhật: 31/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Product Catalog là một Plugin hỗ trợ WooCommerce sắp xếp, quản lý và giới thiệu các sản phẩm của bạn (hoặc bất cứ thứ gì khác) với Plugin Product Catalog của Etoile Web Design. Quản lý sản phẩm thực hiện dễ dàng. Hoàn toàn tùy chỉnh. Tìm kiếm đơn giản. Hiển thị đáp ứng. Danh mục sản phẩm Plugin WordPress đơn giản để thiết lập & dễ dàng tùy chỉnh.

Viết một bình luận