PRESSO v3.3.7 – Modern Magazine / Newspaper / Viral Theme

03/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: envirra

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.3.7

File size: 13.9 MB

Cập nhật: 03/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

PRESSO là chủ đề WordPress Magazine Clean Modern Magazine được xây dựng cho blog, báo, biên tập, tạp chí hoặc trang web cá nhân. PRESSO đi kèm với một hỗ trợ child theme. Tải lên chủ đề con và tùy chỉnh trang web của bạn mà không thay đổi các tệp lõi của chủ đề gốc.

Viết một bình luận