Portfolio Designer v2.3 – WordPress Portfolio Plugin

16/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: solwin

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.3

File size: 4.4 MB

Cập nhật: 16/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Portfolio Designer là plugin WordPress tốt nhất để tạo các phòng trưng bày độc đáo và đáp ứng cho trang web của bạn. Đây là giải pháp hoàn chỉnh để tạo danh mục đầu tư, thư viện hoặc trưng bày tuyệt đẹp vào trang web WordPress của bạn theo bất kỳ bố cục mong muốn nào.

Portfolio Designer cung cấp 4 kiểu bố cục phổ biến nhất (bộ sưu tập, nề, thanh trượt, thanh minh) để xây dựng hấp dẫn. Có hơn 50 hiệu ứng và hình ảnh động được xác định trước có sẵn để hiển thị tiêu đề, mô tả, liên kết hoặc nút phóng to của dự án danh mục đầu tư của bạn trên các hành động di chuột.

Sử dụng plugin Portfolio Designer, bạn có thể tạo các loại bài đăng tùy chỉnh mới với hình thu nhỏ hình ảnh, âm thanh hoặc video. Bên cạnh tính năng này, nó cũng phù hợp để sử dụng các bài đăng blog thông thường của bạn hoặc bất kỳ bài đăng loại bài tùy chỉnh nào khác (ví dụ: WooCommerce).

Viết một bình luận