Polylang Pro v2.7 – Multilingual Plugin

07/04/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: WP SYNTEX

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.7

File size: 1.6 MB

Cập nhật: 07/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Với hơn 300.000 lượt cài đặt, Polylang Pro v2.7 là plugin đa ngôn ngữ phổ biến nhất hiện có trên thư mục WordPress. Bạn viết bài đăng, trang của mình và tạo các danh mục và thẻ bài như bình thường và gán ngôn ngữ cho từng bài.

Viết một bình luận