Planet Shakers v1.0 – Church & Religion WordPress Theme

28/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: axiomthemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0

File size: 22.6 MB

Cập nhật: 28/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Planet Shakers là một Theme WordPress Church phi lợi nhuận đẹp, xác thực và đáp ứng. Nó được tạo ra cho nhà thờ hiện đại, nhóm cầu nguyện, Kitô giáo, từ thiện, tình nguyện, cộng đồng tín hữu. Ngoài ra, nó phù hợp với học viện lãnh đạo của Thiên Chúa và tổ chức phi lợi nhuận, dịch vụ đại lý, công ty kinh doanh và công ty.

Viết một bình luận