Pinterest Plus v1.1.2 – WordPress Plugin

23/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: bestwebsoft

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1.2

File size: 8.7 MB

Cập nhật: 23/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Pinterest Plus là một giải pháp xã hội hữu ích có thêm nút Ghim Pinterest, nút Theo dõi và các tiện ích (Ghim, Bảng, Hồ sơ) vào trang web WordPress của bạn. Plugin có các cài đặt đơn giản và bao gồm các mã ngắn.

Viết một bình luận