Pinpoint Booking System PRO v2.9.4

06/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: PINPOINT.WORLD

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.9.4

File size: 2.3 MB

Cập nhật: 06/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Pinpoint Booking System PRO bạn sẽ có được cách dễ dàng nhất để thuê phòng, lên lịch dịch vụ, đặt sự kiện hoặc nhận đặt chỗ trực tuyến và các cuộc hẹn dưới bất kỳ hình thức nào với trang web WordPress của bạn. Khách hàng của bạn sẽ bị ấn tượng bởi cách dễ sử dụng, nhanh chóng và rõ ràng, đó là kiểm tra tính khả dụng và gửi yêu cầu đặt phòng trong một lịch AJAX tuyệt vời và độc đáo.

Viết một bình luận