Pie Register Pro v3.4.3 – A WordPress Registration Plugin

10/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: GenetechSolutions

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.4.3

File size: 7.0 MB

Cập nhật: 04/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Pie Register Pro v3.4.3 là một plugin cực kỳ hữu ích và dễ sử dụng để chuyển đổi trang web WordPress của bạn thành một trang web thành viên cao cấp. Nhận ngay bây giờ và kiểm soát tốt hơn nội dung và tương tác người dùng của bạn bằng cách triển khai một số tính năng chính, chẳng hạn như đăng ký thành viên và đăng nhập, mẫu email, tích hợp thanh toán (phí đăng ký) và chỉ đăng ký lời mời.

Viết một bình luận