Pekko v1.0 – Minimal Dark WordPress Theme

02/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: CocoBasic

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0

File size: 1.5 MB

Cập nhật: 02/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Pekko là chủ đề WordPress Elementor tối thiểu, hoàn hảo cho các trang web danh mục đầu tư tối. Chủ đề đi kèm với thiết kế tối giản làm cho chủ đề này thay đổi ánh sáng và tải nhanh. Pekko có rất nhiều hình ảnh động kết hợp với kiểu chữ tuyệt vời làm cho chủ đề Elementor tối thiểu này trở nên hoàn hảo cho trang web mới của bạn.

Viết một bình luận