Kids Life v3.1 – Children School Theme

14/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Kids Life v3.1 – Children School Theme

Kids Life là một chủ đề WordPress Trường mẫu giáo thủ công, trường mầm non, trẻ em, nghệ thuật, thủ công, trường học, nhà trẻ, giáo dục, đào tạo và bất kỳ trang web trẻ … Xem tiếp ↵

Gonzales v2.1.5 – Premium Speed for WordPress

14/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Gonzales v2.1.5 – Premium Speed for WordPress

Gonzales là một Plugin WordPress cho phép bạn loại bỏ các tệp CSS và jаvascript vô dụng đối với các trang nhất định trên trang web của bạn.

EventOn v2.8 – WordPress Event Calendar Plugin

14/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
EventOn v2.8 – WordPress Event Calendar Plugin

EventOn là một Plugin WordPress lịch sự kiện theo phong cách danh sách được điều khiển bởi thiết kế tối thiểu nhưng được tích hợp nhiều tính năng tuyệt vời cho nhu cầu lịch của … Xem tiếp ↵