Profile Builder Pro v3.1.2 + Addons Pack

25/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Profile Builder Pro v3.1.2 + Addons Pack

Profile Builder Pro v3.1.2 là một Plugin WordPress dễ dàng sử dụng plugin hồ sơ để tạo đăng nhập front-end, đăng ký người dùng và chỉnh sửa biểu mẫu hồ sơ bằng cách sử dụng … Xem tiếp ↵

Polylang Pro v2.6.10 – Multilingual Plugin

25/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Polylang Pro v2.6.10 – Multilingual Plugin

Với hơn 300.000 lượt cài đặt, Polylang Pro v2.6.10 là plugin đa ngôn ngữ phổ biến nhất hiện có trên thư mục WordPress. Bạn viết bài đăng, trang của mình và tạo các danh mục … Xem tiếp ↵

Smart Notification v9.22 – WordPress Plugin

25/02/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi
Smart Notification v9.22 – WordPress Plugin

Smart Notification v9.22 là một Plugin WordPress cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để gửi tin nhắn thông báo đẩy trên máy tính để bàn và thiết bị di động tới các nền tảng … Xem tiếp ↵