OptinSpin v2.1.6 – Fortune Wheel Integrated With WordPress

15/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: wpexpertsio

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.1.6

File size: 13.4 MB

Cập nhật: 15/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

OptinSpin là một Plugin WordPress cho WooCommerce chuyển đổi khách truy cập trang web thành người đăng ký và khách hàng. Đã có nhiều công cụ tiếp thị được phát hành trong thế kỷ trước để tăng doanh số. OptinSpin được tạo ra với cùng một khái niệm nhưng với cách tiếp cận khác nhau.

Viết một bình luận