Openswatch v5.0 – Woocommerce variations image swatch

23/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: anhvnit

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.0

File size: 203.2 KB

Cập nhật: 23/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Openswatch là một plugin cho wordpress và WooCommerce với rất nhiều tính năng mới. Plugin này làm cho trang web thương mại điện tử của bạn trở nên thân thiện và dễ sử dụng cho khách hàng của bạn.

Viết một bình luận