Free PDF Cutter – Phần mềm cắt nhỏ file PDF tốt nhất

Free PDF Cutter là phần mềm cắt file PDF miễn phí tốt nhất.Với Free PDF Cutter bạn có thể cắt giảm bất kỳ tập tin PDF thành những file nhỏ bằng cách trích xuất bất kỳ trang nào từ tập tin PDF nhiều trang.

Free-PDF-Cutter-phan-mem-cat-file-pdf-tot-nhat

Bạn có thể sử dụng miễn phí PDF Cutter để cắt file PDF theo trang, bookmark hoặc phạm vi trang. Bạn cũng có thể cắt một tập tin PDF lớn thành file kích thước tập tin PDF nhỏ. Free PDF Cutter có thể cung cấp cho bạn với chất lượng hoàn hảo và tốc độ tuyệt vời.

Bạn có thể dễ dàng sắp xếp lại các trang PDF hoặc thay thế một số trang trong tập tin PDF bằng cách sử dụng Free PDF Cutter và phần mềm miễn phí PDF Merger với nhau.

Ngoài ra, Free PDF Cutter có thể thêm watermark, mật khẩu, hạn chế và một số thông tin như tiêu đề, chủ đề, tác giả hoặc từ khóa vào các tài liệu PDF.

Free PDF Cutter không cần cài Adobe Acrobat Reader. Free PDF Cutter không phụ thuộc vào bất kỳ trình điều khiển in vì vậy nó sẽ không cài đặt bất kỳ trình điều khiển in nào trên máy tính của bạn.

Free PDF Cutter hoạt động trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8, cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit.
Trang Chủ: http://www.weenysoft.com

Tải Về

Leave a Comment