AVS Document Converter – Chuyển đổi giữa các định dạng file office

AVS Document Converter

AVS Document Converter được thiết kế để xem và chuyển đổi các loại tài liệu. Đọc văn bản , xem các tập tin hình ảnh và chuyển đổi chúng sang PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, HTML, và chuyển đổi qua lại giữa các định dạng tài liệu khác nhau.

AVS Document Converter chuyển các định dạng văn bản thông thường sang định dạng ePub – dạng file sách điện tử dễ dàng. Mở và chuyển đổi các định dạng sách như DjVu và FB2 sang tất cả các định dạng chính được hỗ trợ.

Người dùng còn có thể tạo mật khẩu và bảo vệ tài liệu PDF. Áp dụng để hạn chế chỉnh sửa, sao chép hoặc in ấn tài liệu của bạn. Hoặc đóng dấu bản quyền của bạn với một watermark cá nhân.

Ngoài ra nó còn có thể chuyển đổi tài liệu sang định dạng HTML và xuất bản chúng như là một trang Web.

Các tính năng chính của AVS Document Converter

• Chuyển đổi rất nhiều định dạng văn bản: Người dùng có thể chuyển đổi file giữa các định dạng DOC, PDF, DOCX, RTF, TXT, HTML,…. Chuyển đổi định dạng PDF sang định dạng DOCX.

• Làm việc với định dạng Ebook: truyền định dạng văn bản sang định dạng ePub và tạo dễ dàng ebook riêng. Mở và chuyển đổi các định dạng ebook này sang các định dạng chính được AVS Document Converter hỗ trợ.

• Bảo vệ dữ liệu: tạo mật khẩu và bảo vệ dữ liệu PDF. Áp dụng các hạn chế chỉnh sửa, copy hoặc in dữ liệu bởi người dùng khác. Hoặc, bạn có thể nhận diện các file của mình với một dấu mờ cá nhân.

• Nén các file: nén các file lớn sang định dạng ZIP trước hoặc sau khi chuyển đổi dữ liệu. Tạo mật khẩu bảo vệ dữ liệu và gắn chúng vào email ngay trong giao diện phần mềm.

Leave a Comment