Oasis v1.2.2 – Modern WooCommerce Theme

04/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: LA-Studio

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.2.2

File size: 13.9 MB

Cập nhật: 04/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Oasis là một chủ đề WordPress bao gồm 9 bản Demo độc đáo, được sắp xếp riêng và quản lý tốt như các bộ khác nhau. Bạn có thể trộn thêm bất kỳ thành phần nào trên bất kỳ biến thể nào. Hoàn toàn tự do sáng tạo cho bạn. Bộ lọc sản phẩm tùy chỉnh Bộ sưu tập màu tích hợp 7+ Trình diễn bố cục tiêu đề.

Viết một bình luận