Ninja Forms v3.4.20 + Add-Ons WordPress Plugin

12/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: WP Ninjas

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.4.20

File size: 24.4 MB

Cập nhật: 12/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Ninja Forms là một plugin hình thức hàng đầu. Ninja Forms rất dễ cài đặt, sử dụng và nói chung chỉ là một sản phẩm tuyệt vời. Dịch vụ và hỗ trợ của họ rất nhanh và thân thiện. Bất kỳ vấn đề tôi đã được giải quyết ngay lập tức. Trang web của họ có rất nhiều thông tin tuyệt vời về cách sử dụng trình cắm và tôi có thể thành thật nói rằng việc này quan tâm đến mọi nhu cầu liên quan đến hình thức mà chúng tôi có.

Viết một bình luận