Nex v5.0 – Factory & Industrial WordPress

06/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: vamtam

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.0

File size: 26.1 MB

Cập nhật: 30/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Chủ đề Nex được xây dựng và phù hợp cho bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong phân khúc sản xuất hàng hóa của nền kinh tế, bao gồm nông nghiệp, xây dựng, thủy sản, lâm nghiệp và sản xuất. Nó có thiết kế định hướng mục đích và nó phù hợp cho người dùng có kỹ năng lập trình bằng không cũng như các nhà phát triển tiên tiến.

Viết một bình luận