NewsPlus v3.7.0 – News and Magazine WordPress theme

09/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: SaurabhSharma

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.7.0

File size: 12.3 MB

Cập nhật: 12/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

NewsPlus là một lựa chọn tuyệt vời cho tạp chí điện tử, báo trực tuyến, blog du lịch, blog công thức thực phẩm, tạp chí thời trang, blog cá nhân hoặc các trang web biên tập và đánh giá. Nó đi kèm với sự hỗ trợ theo phong cách tích hợp cho các plugin như BuddyPress, diễn đàn bbPress, WooCommerce, TablePress, WPML và nhiều hơn nữa.

Viết một bình luận