Newsomatic v2.4.0 – Automatic News Post Generator

Phát hành: CodeRevolution

Sử dụng: PACTHNull

Version: 2.4.0

File size: 2.9 MB

Cập nhật: 25/04/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Newsomatic là một Plugin nhập khẩu nội dung liên quan đến tin tức mới, sử dụng cơ sở dữ liệu NewsAPI. Newsomatic là lý tưởng cho tự động viết blog và tự động xuất bản bài đăng nội dung tin tức . Nó sử dụng API NewsAPI để biến trang web của bạn thành một blog tự động hoặc thậm chí là một cỗ máy kiếm tiền!

Newsomatic

Sử dụng plugin này, bạn có thể tự động tạo các bài đăng dựa trên một bộ quy tắc được xác định trước. Các quy tắc này có thể tạo bài đăng từ các trang web tin tức này:

Bình luận