Nazareth v1.0.3 – Church & Religion WordPress Theme

27/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: axiomthemes

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.0.3

File size: 7.6 MB

Cập nhật: 27/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Nazareth là một Theme WordPress Giáo hội phi lợi nhuận đẹp, xác thực và đáp ứng. Nó được tạo ra cho nhà thờ hiện đại, nhóm cầu nguyện, Kitô giáo, từ thiện, tình nguyện, cộng đồng tín hữu. Ngoài ra, nó phù hợp với học viện lãnh đạo của Thiên Chúa và tổ chức phi lợi nhuận, dịch vụ đại lý, công ty kinh doanh và công ty.

Viết một bình luận