Multisite Shared Media v1.2.5 – WordPress Plugin

11/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: aikadesign

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.2.5

File size: 57.3 KB

Cập nhật: 11/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Multisite Shared Media là một Plugin WordPress thực hiện đúng như những gì nó nói: làm cho phương tiện được tải lên có sẵn trên mạng. Nó hoàn hảo cho các mạng đa ngôn ngữ, và vâng – nó hoạt động cho các hình ảnh nổi bật và phòng trưng bày hình ảnh sản phẩm WooCommerce.

Viết một bình luận