Multi Rating Pro v5.5.1 – WordPress Plugin

17/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Daniel Powney

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.5.1

File size: 550.3 KB

Cập nhật: 17/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Multi Rating Pro là một Plugin WordPress dễ dàng sử dụng hệ thống xếp hạng cho trang web WordPress của bạn, với một sở thích làm nhiều xếp hạng tốt hơn bất kỳ ai khác.

Viết một bình luận