Movedo v3.2.4 – We DO MOVE Your World

23/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: greatives

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.2.4

File size: 36.4 MB

Cập nhật: 03/01/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Movedo v3.2.4 là một chủ đề WordPress sáng tạo và đa mục đích được làm thủ công một cách thuần thục không có gì khác hơn là tuyệt vời. Nó thực sự tạo ra một loạt các tính năng mới, chẳng hạn như thị sai siêu năng động, nút an toàn triệt để, kiểu chữ siêu giòn, và kiểu dáng thiết bị trong tương lai vô nhiễm để thoát khỏi sự chuyên chế của sự giống nhau.

Viết một bình luận