Modernize v3.3.1 – Flexibility of WordPress

28/10/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: GoodLayers

Sử dụng: PACTHNull

Version: 3.3.1

File size: 17.6 MB

Cập nhật: 28/10/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Modernize là một kỷ nguyên mới của chủ đề wordpress. Bạn có thể khám phá nhiều tính năng tuyệt vời mới trong chủ đề này. Ví dụ: ‘Trình tạo trang’, nó cho phép bạn tạo trang dễ dàng bằng mô-đun kéo thả. Hơn nữa, Modernize đi kèm với nhiều tùy chọn về điều đó Ngoài ra, để thay đổi các yếu tố màu sắc, nó sẽ không còn là vấn đề lớn nữa, với bảng quản trị mới của chúng tôi, bạn có thể truy cập gần như tất cả các yếu tố màu. Bảng quản trị trong chủ đề này là một tính năng thực sự phong phú.

Viết một bình luận