Modern Events Calendar v5.3.5 – Responsive Event Scheduler

01/05/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: WEBNUS

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.3.5

File size: 10.2 MB

Cập nhật: 01/05/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Modern Events Calendar v5.3.5 là một Plugin WordPress được tạo ra theo phương pháp thiết kế xu hướng và công nghệ mới nhất với thiết kế hấp dẫn dựa trên khái niệm thực tế của thiết kế. Chúng tôi tập hợp tất cả các tính năng của lịch sự kiện như bạn mong muốn với hệ thống đặt phòng tiên tiến và nhiều tùy chọn hữu ích khác thực tế trong thế giới thực!

Viết một bình luận