MiniMag v1.3.8 – Magazine and Blog WordPress Theme

08/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: AtiX

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.3.8

File size: 15.8 MB

Cập nhật: 08/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

MiniMag là một blog thanh lịch và hiện đại cho tất cả các loại trang web tạp chí & blog. MiniMag được thiết kế dưới dạng Theme đơn giản và sạch sẽ để tối đa hóa khả năng đọc tốt nhất.

Viết một bình luận