Miao v1.1 – Fashion Magazine, News & Blog WordPress Theme

01/11/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: ThemeVan

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.1

File size: 31.3 MB

Cập nhật: 01/11/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Miao là một chủ đề WordPress Blog & Magazine đáp ứng thanh lịch với nhiều phong cách và bố cục. Chủ đề này đã sẵn sàng cho plugin ‘Trình tạo trang của SiteOrig’ cho phép bạn tạo bố cục không giới hạn chỉ bằng cách kéo và thả. Chúng tôi cũng bao gồm ba mẫu trang chủ đặt trước và bốn bố cục khác nhau cho mẫu blog.

Viết một bình luận