Medio v1.4 – Medical Organization WordPress Theme

23/12/2019  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: themeton

Sử dụng: PACTHNull

Version: 1.4

File size: 22.1 MB

Cập nhật: 23/12/2019

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Medio là một chủ đề WordPress thế hệ tiếp theo, đó là một diện mạo mới về tính chuyên nghiệp mềm mại và sạch sẽ cho doanh nghiệp Doanh nghiệp, Danh mục đầu tư và Y tế. Thiết kế kết hợp sự sáng tạo với sự đơn giản. Chủ đề này phù hợp cho tất cả các sáng tạo, blog và các doanh nghiệp sáng tạo.

Viết một bình luận