Boilsoft Video Splitter v7.02.2 Portable

0
261
Boilsoft Video Splitter v7.02.2 Portable

Boilsoft Video Splitter là một trình cắt video mạnh mẽ, tuyệt vời,  giúp bạn cắt mọi định dạng video như AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP, MKV, FLV hoặc MP4  thành nhiều phần nhỏ với thời gian hay tự chọn.

Ưu điểm lớn của Boilsoft Video Splitter so với các chương trình khác là có thể cắt luồng trực tiếp, mà không cần mã hóa lại, giúp giảm đáng kể thời gian cắt video.

Các tính năng chính của Boilsoft Video Splitter


 • Trực tiếp cắt luồng (stream), mà không cần mã hóa lại.
 • Hỗ trợ tách AVI, Divx, các tập tin video MPEG-4
 • Hỗ trợ tách  file video MPEG-1, MPEG-2, VOB.
 • Hỗ trợ tách ASF, WMV, WMA file
 • Hỗ trợ tách Real Media(.rm, .rmvb)
 • Hỗ trợ tách tập tin MP4 (mp4, m4a)
 • Hỗ trợ tách tập tin 3GP (.3 gp, 3g2)
 • Hỗ trợ tách MKV, FLV video
 • Hỗ trợ tách tập tin VCD (. Dat)
 • Hỗ trợ tách tập tin AC3
 • Hỗ trợ tách MPEG Audio file, MP1, mp2, mp3
 • Hỗ trợ file video lớn, thậm chí  lớn hơn 2GB.
 • Nhanh chóng và không suy giảm chất lượng.
 • Giao diện thân thiện với người sử dụng .

Yêu cầu:

Microsoft DirectX 8.1 hoặc mới hơn
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003 / Windows Vista / Windows 7/Windows 8

Tải về Boilsoft Video Splitter v7.02.2 Portable

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here