Media Grid v6.491 – WordPress Responsive Portfolio

01/05/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: LCweb

Sử dụng: PACTHNull

Version: 6.491

File size: 1.9 MB

Cập nhật: 01/05/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Media Grid v6.491 là một công cụ độc đáo để tạo ra các danh mục đầu tư đáp ứng, có thể lọc và phân trang không giới hạn một cách dễ dàng, tận dụng kịch bản. Sử dụng các kỹ thuật tiên tiến cho phép bạn tạo bố cục của riêng mình và điều chỉnh chúng phù hợp với bất kỳ vùng chứa nào. Thích ứng và di động được tối ưu hóa cho các chủ đề đáp ứng.

Viết một bình luận