Media File Renamer Pro v4.6.7 – WordPress Plugin

22/03/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Photographers

Sử dụng: PACTHNull

Version: 4.6.7

File size: 807.2 KB

Cập nhật: 22/03/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Plugin > WordPress

Media File Renamer Pro v4.6.7 tự động đổi tên tên phương tiện truyền thông của bạn tùy thuộc vào tiêu đề của họ. Khi các tệp được đổi tên, các tham chiếu đến nó cũng được cập nhật (bài viết, trang, loại tùy chỉnh và siêu dữ liệu của chúng). Nếu bạn có phiên bản Pro, điều này cũng có thể được thực hiện dựa trên tiêu đề của bài đăng (trang hoặc bất kỳ loại tùy chỉnh nào khác) mà phương tiện được đính kèm.

Viết một bình luận