Media Cleaner Pro v5.5.3 – Delete unused files from WordPress

17/01/2020  ⁄  FuLi  ⁄  0 Phản hồi

Phát hành: Meow Apps

Sử dụng: PACTHNull

Version: 5.5.3

File size: 781.2 KB

Cập nhật: 09/04/2020

Password:Giải nén (nếu có): softvn.net

Danh mục: Theme > WordPress

Media Cleaner Pro v5.5.3 là một công cụ phát hiện các tệp không sử dụng và vô dụng từ WordPress của bạn. Nó dọn dẹp Thư viện phương tiện và Thư mục tải lên của bạn. Bạn có thể chọn kiểm tra Thư viện phương tiện hoặc Thư mục tải lên của mình. Sau đó, plugin Media Cleaner Pro v5.5.3 sẽ kiểm tra xem tệp (hoặc tệp, trong trường hợp phương tiện) có được sử dụng ở bất kỳ đâu trong cài đặt WordPress của bạn hay không tùy thuộc vào các tùy chọn bạn đã chọn.

Viết một bình luận